Digitālā mārketinga praktiskā un teorētiskā nozīme